Anesthesioloog-Intensivist

Functieomschrijving

Anesthesioloog-Intensivist

(45 uur, parttime aanstelling is bespreekbaar)


De vakgroepen Anesthesiologie en Intensive Care zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze collega. Brandwondenzorg behoort tot de speerpunten van het Rode Kruis Ziekenhuis en de vakgroepen Intensive Care en Anesthesiologie zijn hier zeer nauw bij betrokken. U werkt de helft van uw werktijd als intensivist en de andere helft als anesthesioloog. De verdeling over het jaar gaat in blokken van 3 maanden, roulerend met een collega Anesthesioloog-Intensivist. 

- 45 uur (parttime aanstelling bespreekbaar)
- Aanstelling zal zijn op basis van een jaarcontract, waarbij dit in principe na een jaar wordt omgezet in een vast contract.


Wat brengt u mee?

Als collega bent u betrokken, ondernemend en collegiaal. U wilt zich verdiepen in de brandwondenzorg. Aanvulling op het gebied van kinderanesthesie wordt gewaardeerd.


Uw nieuwe werkplek

Het Rode Kruis Ziekenhuis is een regionaal en kleinschalig ziekenhuis met een brandwondencentrum dat topklinische zorg levert en nationaal en internationaal aan de top staat. Wij zijn een hechte organisatie met korte lijnen en een goede onderlinge sfeer. De beste zorg aan onze patiënten leveren we door uitstekende samenwerking. Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft een operatiecomplex van zeven operatiekamers, waarvan één specifiek voor brandwondenpatiënten. Daarnaast beschikt het over een kern-IC met een Brandwonden-IC. Het ziekenhuis is een level 2 traumacentrum.


Uw nieuwe collega’s

De vakgroep anesthesiologie heeft een leidende rol bij het verzorgen van (kinder-)sedaties en het vormgeven van de Acute Pijn Service (APS). Naast de reguliere perioperatieve zorg leveren wij ook brandwondenzorg en state of the art pijnbestrijding . Voor het uitvoeren van locoregionale technieken zijn wij uitstekend geoutilleerd. De Intensive Care afdeling is een kern-IC binnen het regionetwerk NoordWest Nederland. De vakgroep bestaat uit een mix van anesthesioloog-intensivisten en internist-intensivisten. De voorwacht wordt verzorgd door AIOS, ANIOS en een physician assistant. De vakgroep levert een actieve bijdrage aan onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en ziekenhuiscommissies.

Informatie

    Als u nadere informatie wenst over de functie kun u contact opnemen met mevrouw C.G.H.M. Kooiman, Anesthesioloog, tel. 0251-26 5778 of mevrouw J.A. Klauwers, Anesthesioloog, tel. 0251-783956 of Mevrouw I. Hené, internist-intensivist 0252-26 5224 of de dienstdoende intensivist via 0251-26 5600.    Wij vragen aan jou

    Solliciteren

    Wilt u solliciteren, stuur dan uw motivatiebrief met cv op via onderstaande sollicitatie button. U kunt de sollicitatie richten aan Gaby Mallant, P&O adviseur.