Opleidingsplaats Klinisch Psycholoog m/v

Functieomschrijving

Opleidingsplaats KLINISCH PSYCHOLOOG M/V
Sluitingsdatum: 8 juni
 
 
Het Rode Kruis Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor de regio Midden-Kennemerland met een opnamecapaciteit voor 375 patiënten. Het brandwondencentrum maakt deel uit van het ziekenhuis. Het Rode Kruis Ziekenhuis biedt een breed pakket aan specialismen en onderzoeksmogelijkheden om een goede patiëntenzorg te realiseren.
In het Rode Kruis Ziekenhuis ontstaat per 1-1-2021 een opleidingsplaats voor een gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog. Aangezien we al vele Gios-sen hebben opgeleid, is er een ruime ervaring in het begeleiden van GIOS-sen.
Werken bij het Rode Kruis Ziekenhuis betekent werken in een ziekenhuis waar aandacht is voor de patiënten en voor de medewerkers. De sfeer is informeel, persoonlijk en betrokken.

 

 
Beeld van de afdeling Medische psychologie
De vakgroep Medische Psychologie bestaat uit 2 klinisch psychologen, 2 kinder- en jeugdpsychologen, 3 gezondheidszorgpsychologen en 2 psychodiagnostisch werkenden.
De psychologen verrichten diagnostiek en behandelen patiënten verwezen door diverse somatische specialismen binnen het ziekenhuis. De afdeling Medische Psychologie neemt deel aan het revalidatieteam, verzorgt de PEP module en is consulteerbaar voor de in het ziekenhuis aanwezige specialismen. De GIOS zal tevens consulten verzorgen voor het brandwondencentrum.

Beeld van de afdeling Psychiatrie
De afdeling Psychiatrie heeft o.a. 4 deeltijdbehandelingen voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen, een SOLK deeltijd, mindfulness- en VERS-training, poliklinische behandelingen en een opnameafdeling met 18 plaatsen. De afdeling psychiatrie biedt, na uitgebreide diagnostiek, onder andere groepspsychotherapie in deeltijd volgens het AFT-model aan mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Er is ook een intensieve behandeling voor mensen met SOLK. Aan de afdeling psychiatrie zijn o.a. een klinisch psycholoog een psychotherapeut, een GZ-psycholoog psychiaters en vaktherapeuten verbonden.

 

 
Beeld van het 4-jarige opleidingstraject
Wij werken in een zogenoemde ’dakpanconstructie’ dat wil zeggen; we hebben steeds 2 klinisch psychologen in opleiding in huis. De startende GIOS werkt de eerste twee jaar bij de vakgroep medische psychologie en de GIOS die zijn/haar derde en vierde jaar in gaat, is werkzaam bij de vakgroep psychiatrie. Binnen het Rode Kruis Ziekenhuis kan worden aangesloten bij wetenschappelijk onderzoek m.b.t brandwonden op psychosociaal terrein. Binnen de organisatie is ook ruimte voor deelname aan activiteiten op het gebied van management en beleid.

 

 

 
Ontwikkelmogelijkheden
Er kan in vier jaar een breed scala aan vaardigheden en competenties ontwikkeld worden, waaronder:
* (neuro)psychodiagnostisch onderzoek, kennis hierover strekt tot aanbeveling.
* individuele psychotherapie
* (poli)klinische consulten in het algemeen ziekenhuis
* groepspsychotherapie (in deeltijdverband en ambulante groepen voor mensen met gevarieerde psychiatrische problematiek) en systeemgesprekken

 

 
Wij bieden een aanstelling (0,75 fte) voor de duur van 4 jaar op basis van een arbeidsleerovereenkomst. Arbeidsvoorwaarden zijn conform afspraken binnen het consortium opleidingen ziekenhuizen te Noord Holland, waarbij de opleidingseisen van de RINO Amsterdam in acht worden gehouden. Inschaling vindt plaats in schaal 65.

 

 
Sollicitatiegesprekken:
Er zullen 2 sollicitatiegesprekken direct na elkaar plaatsvinden.
Deze sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 16 juni. Deze gesprekken zijn niet te verzetten.

 

Gesprek 1 
Mw. Drs. S. Hammink, klinisch psycholoog afdeling medische psychologie tevens praktijkopleider;
Mw. Drs. C. Ros, klinisch psycholoog afdeling medische psychologie.


Gesprek 2

Mw. Drs. E. Spierenburg, psychotherapeut afdeling psychiatrie;
Mw. Drs. J. Goede, senior GZ-psycholoog en medisch manager afdeling medische psychologie.
Na deze gesprekken wordt de door ons geselecteerde kandidaat, voorgedragen aan de RINO ter verdere selectie.

 

Solliciteren

Let op! Alleen brieven voorzien van een pasfoto, motivatiebrief en CV worden in behandeling genomen. Solliciteren op deze vacature kan uiterlijk tot en met 8 juni 2020.
 
Mocht er een prangende vraag zijn dan kunt u een email sturen aan:
Mw. S. Hammink, klinisch psycholoog en praktijkopleider hier.

Wij vragen aan jou

 
 
 
 
 
 

Opleiding: 

Je hebt een afgeronde GZ opleiding en een BIG registratie GZ psycholoog.

Ervaring: 

Je beschikt over werkervaring als GZ psycholoog. Ervaring met neuropsychologisch onderzoek strekt tot aanbeveling.

Eigenschappen:

- Je wil klinisch psycholoog worden

- Je wil graag leren

- Je bent zelfkritisch en reflectief

- Je durft taken op te pakken

- Je vraagt hulp indien nodig

- Je bent pragmatisch

- Je bent in staat een plan van aanpak voor de opleiding te maken en structureren in de tijd

- Je hebt interesse in de combi van diagnostiek, behandelen, onderzoek en management